ஜோதிடக்கடல்


Join the forum, it's quick and easy

ஜோதிடக்கடல்
ஜோதிடக்கடல்
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Similar topics
  Latest topics
  » ஆன்மா என்பதுவும் ஆத்மா என்பதுவும்
  by karunakaran6 Sat Aug 18, 2012 1:38 pm

  » வீடுபேறு
  by sundar2595 Tue Aug 07, 2012 10:54 pm

  » test
  by Admin Sun Jun 26, 2011 10:39 pm

  » Tamil Devotional Speech 30 Hours
  by chamundihari Thu Apr 28, 2011 1:15 pm

  » சிவபுராணம்
  by Admin Mon Jan 10, 2011 2:17 pm

  » 12 ஜோதிர்லிங்க ஸ்தலங்கள்
  by Admin Mon Jan 03, 2011 7:32 pm

  » அஷ்ட வீரஸ்தான ஸ்தலங்கள்
  by Admin Sun Jan 02, 2011 7:11 pm


  12 ஜோதிர்லிங்க ஸ்தலங்கள்

  Go down

  12 ஜோதிர்லிங்க ஸ்தலங்கள் Empty 12 ஜோதிர்லிங்க ஸ்தலங்கள்

  Post by Admin Mon Jan 03, 2011 7:32 pm


  ஜோதிர்
  லிங்கங்கள்
  1.
  அருள்மிகு ராமந
  ாதர்
  திருக்கோயில் ,
  ராமேஸ்வரம்-62
  3 526
  குறிப்பு:
  கங்கை நீரை கொண்
  டு வந்து அப
  ிஷேகிப்பது வ
  ழக்கம் .
  இங்கு மட்டும்
  கடலில்
  எந்நாளும்
  என்நேரமும் ,
  நீராடலாம்.
  ஆஞ்சனேயர்
  கொண்டு வந்த
  லிங்கத்திற்கு
  ம் , சீதை மணலால்
  செய்த
  லிங்கத்திற்கு
  ம் ராமர்
  பூஜை செய்தது சி
  றப்பு .

  2.
  அருள்மிகு மல்ல
  ிகார்ஜுனேஸ்வர
  ர்
  திருக்கோயில் ,
  ஸ்ரீ சைலம்-518
  101, கர்நூல்
  மாவட்டம்.
  ஆந்திரா -
  கர்நூல்
  மாவட்டம்
  நந்தியாவிலிரு
  ந்து 70 கி.மீ.
  குறிப்பு:
  நந்தியே மலையாக
  சிவனை தாங்குகி
  றார் . விநாயகர்
  சித்தி புத்திய
  ரை மணந்த தலம் .

  3.
  அருள்மிகு பீமச
  ங்கரர்
  திருக்கோயில் ,
  பீமசங்கரம்,
  மஹாராஷ்டிரம்
  புனாவிலிருந்த
  ு 140 கி.மீ.
  குறிப்பு:
  கருவறைக்கு முன

  நந்திக்கு பதில
  ் ஆமை .
  அவசரப்படாமல்
  வழிபட வேண்டும்
  என்பதை உணர்த்த
  ுவதற்காக.

  4.
  அருள்மிகு திரி
  யம்பகேஸ்வரர்
  திருக்கோயில் ,
  திரியம்பகம்-42
  2 212,
  மஹாராஷ்டிரம்.
  நாசிக்கிலிருந
  ்து 29 கி.மீ.
  குறிப்பு:
  சுயம்பு லிங்கம
  ் . லிங்கக்
  கருவறையில்
  எப்பொழுதும்
  நீர் ஊறுகிறது.
  சிவனே மலையாக
  இருப்பதாக
  தலம் ,
  கோதாவரி உற்பத்
  திக்கும்
  ஸ்நானம் .

  5.
  அருள்மிகு குஸ்
  ருணேஸ்வரர்
  திருக்கோயில் ,
  குஸ்ருணேஸ்வரம
  ் (வேரூன்)-431
  102,
  மஹாராஷ்டிரம்-
  எல்லோரா குருகே
  .
  குறிப்பு:
  அம்பிகை குங்கு
  மப்பூவால்
  வழிபட்ட தலம் .
  (குஸ்ருணம்-
  குங்குமம்)
  கருவறையின்
  சுவற்றில்
  அன்னையின்
  திருவுருவம்
  உள்ளது .

  6.
  அருள்மிகு சோமந
  ாதர்
  திருக்கோயில் ,
  ப்ராபாச
  பட்டினம்
  ( விராவெல்)
  குஜராத்
  குறிப்பு:
  கடற்கரை தலம்.
  சந்திரன் சாபம்
  தீர்த்த தலம் .
  அமாவாசை கூடிய
  திங்கட்கிழமை த
  ரிசனம் மிகவும்
  சிறப்பு .
  மிகச்சிறிய
  சுயம்பு மூர்த்
  தி.

  7.
  அருள்மிகு நாகந
  ாதர்
  திருக்கோயில் ,
  ஓனண்டா-396 526,
  குஜராத்
  குறிப்பு:
  தெற்கு நோக்கிய
  லிங்கம் .
  நாமதேவர்
  வணங்குவதற்காக
  த் திரும்பிய
  கோலம் .

  8.
  அருள்மிகு ஓம்க
  ாரேஷ்வரர்
  ( அமலேஸ்வரர்)
  திருக்கோயில்,
  ஓங்காரம்,
  மத்திய
  பிரதேசம்
  உஜ்ஜயினிலிருந
  ்து 281 கி.மீ.
  குறிப்பு:
  மலைமுகட்டில்
  சுயம்புலிங்கம
  ் . பாணாசுரன்
  ஒவ்வொரு நாளும்
  2000
  லிங்கங்களை பூஜ
  ித்து நர்மதை
  நதியில்
  விடப்பட்டவையே
  சாளக்கிராமங்க
  ளாக மாறியதாக
  வரலாறு.

  9.
  அருள்மிகு மஹாக
  ாளர்
  திருக்கோயில் ,
  உஜ்ஜயினி (அவந்
  தி)-456 001,
  மத்திய
  பிரதேசம்
  குறிப்பு:
  கார்த்திகை பவு
  ர்ணமி தரிசனம்
  விசேஷம் . 5
  அடுக்கு கோயில்
  . தோல்
  வியாதிகளை நீக்
  கும் கோடித்
  தீர்த்தம்.

  10.
  அருள்மிகு வைத்
  தியநாதர்
  திருக்கோயில் ,
  சித்த
  பூமி (தேங்கர்)
  பீகார்
  குறிப்பு: பல
  மாநிலங்களில்
  வைத்தியநாதம்
  இருப்பதாகக்
  கூறினாலும்
  சிவபுராணத்தில

  குறிப்பிட்டுள
  ்ளது இதுவே .
  திருமாலின்
  லீலையால்
  ராவணன்
  கொண்டுவந்த
  லிங்கம்
  தங்கி விட்ட
  தலம்.

  11.
  அருள்மிகு விஸ்
  வநாதர்
  திருக்கோயில் ,
  காசி(வாரணாசி)
  -221 003,
  உத்திரப்பிரதே
  சம்
  குறிப்பு:
  இங்கு இறப்பவரு
  க்கு ஈசனே தாரக
  மந்திரம்
  ஓதுகிறார் .
  தாங்களே அபிஷேக
  ம் செய்யலாம்.
  Admin
  Admin
  Admin

  Posts : 54
  Points : 129
  Reputation : 1
  Join date : 03/12/2010
  Location : Kolathur,chennai-99,Tamilnadu

  http://venkatesagurukkal.blogspot.com

  Back to top Go down

  Back to top

  - Similar topics

   
  Permissions in this forum:
  You cannot reply to topics in this forum